איכות והסמכה

איכות והסמכה 

Wellgreen השיגה ברציפות את רישיון הייצור וההפעלה, הסמכת מערכת ניהול איכות ISO9001, ISO22000, הסמכת FDA, הסמכת חלאל, הסמכת כשרות, תעודת מערכת HACCP ניתוח סיכונים ונקודות בקרה קריטיות ותעודת GMP. בתחום תמציות צמחים, וולגרין עומדת בתקנים ובדרישות הרלוונטיות בכל היבטי הייצור, הפיתוח והמכירות.